top of page

Our Programs

חניכים בצופים מפוצלים ל"גדודים" לפי שכבות גיל ולומדים ערכים כגון עבודת צוות, אחריות ומנהיגות תוך כדי השתתפות בפעילות חוויתית ומשחקים אותם מעבירים מדריכים מהשכבה הבוגרת. 

IMG_9916.HEIC

כיתות ב' - ו'

2nd - 6th Grades

Beginning of Tzofim Journey

תחילתו של המסע בצופים.
דגש על חיבור לקהילה, ערכים, עברית, ישראל, וחברויות באמצעות משחק. בנוסף, ציון חגי ישראל, מוזיקה, פעילויות ספורט, והכל תוך שמירה על חוויה חיובית, המאתגרת ומדרבנת את הילדים לחשיבה ולפיתוח קשרים חברתיים וכישורי מנהיגות והובלה.

כיתה ז' - שנת מצווה

7th Grade - Shnat Mitzva

Annual Leadership Program for Shnat Mitzvah

תוכנית מנהיגות שנתית לשנת בר/בת מצווה

 

התוכנית מעניקה חוויות משמעותיות תוך הטמעת ערכי מנהיגות, יזמות, מעורבות חברתית, חיזוק הקשר המשפחתי ועוד.

התוכנית כוללת סדרה של 13 מפגשים בנוסף ובמקביל לפעילות הרגילה.

לפרטים נוספים הקלק כאן. 

PXL_20230108_033828763.jpg
Kurse_edited.jpg

כיתות ח'-ט' - שנת קורס והתנסות 

8th - 9th Grades

שנת ט' היא השנה האחרונה של החניכים לפני כניסתם לשכבה הבוגרת.

את שנה זו הגדוד מעביר במתכונת של קורס בו לומדים תכנים חשובים של אחריות, מנהיגות, והדרכה ובנוסף, חניכי ט' עוברים מספר סמינרים המתקיימים בסוף השבוע שמכינים אותם להיות מנהיגים בשבט.

לחניכי כיתה ח' תינתן הזדמנות להשתתף בחלק מהמפעלים והסמינרים ולהתנסות בהדרכת חניכים צעירים יותר ובהובלת אירועים בשבט.

כיתות י' - יב' - שכבה בוגרת (שכב"ג)

10th - 12th Grades

השכבה הבוגרת (שכב״ג) מורכבת מבני נוער בכיתות י׳ - י‘'ב האחראים להעברת כל פעולות התוכן לחניכים. 

הפעילות בשכב״ג נותנת הזדמנות למדריכים ולפעילים לקבל כלים לחיים ולהפוך אותם  להיות מנהיגים, עבודה בצוות, יכולת לנהל קבוצה, עמידה בזמנים, עבודה עם ילדים צעירים, קשב יכולת להתמודד ולפתור בעיות,קבלת האחר וערך החברות.

השתתפות בצופים (שכבה בוגרת) מקנה השלמת שעות התנדבות קהילתית הדרושה לסיום התיכון.

PXL_20230220_003313284_edited.jpg
PXL_20230425_015019433.MP.jpg

אירועים וטקסים

Event and Ceremonies

בנוסף לפעילות הרגילה בימי א', שבט שמש מוביל בארגון אירועי קהילה משמעותיים כגון: יום הזיכרון לחללי צהל, קרניבל פורים, יציאת מצרים בפסח ועוד אירועים נוספים רבים אשר חלקם מיועדים לכלל הקהילה וחלקם מיועדים למשפחות שבט שמש בלבד.

מחנות וסמינרים

Seminar & Camps

השבט מעניק חוויות משמעותיות לילדים ונוער ובכללם מחנות וסמינרים. השכבה הבוגרת עוברת מספר סמינרים לפיתוח מנהיגות והדרכה בנוסף למחנה ייעודי שמפגיש אותם עם נערים בכל ארצות הברית. חניכי כיתות ז'-ט' ישתתפו במחנות ייעודיים לקבוצת הגיל שלהם וכל חניכי השבט יוכלו להשתתף במחנה חורף ומחנה אביב.
הקש כאן לראות את לוח הזמנים המלא.

PXL_20230107_213134431.jpg

!ההרשמה לשנת 2023-2024 בעיצומה

Registration for 2023-204 season is now open!

bottom of page